Ban lãnh đạo

Đăng ký ngay

Ban lãnh đạo

15/11/2019 20:39:35, lượt xem: 183

Ban cố vấn

 

Bà Hoàng Kim Ngọc
Nguyên Phó cục trưởng
Cục Quản lý LĐ ngoài nước
Ông Nguyễn Cảnh Rương
Nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam
tại Osaka, Nhật Bản
Ông Trương Thế Côn
Luật sư

 

 

 

 

Ban lãnh đạo

 

Ông Phạm Hoài Minh

Chủ tịch HĐQT | Tổng giám đốc