Thay đổi tích cực cho đối thượng thi TOKUTEI - Visa kỹ năng đặc định

Đăng ký ngay

Thay đổi tích cực cho đối thượng thi TOKUTEI - Visa kỹ năng đặc định

17/02/2020 03:58:07, lượt xem: 271

Kể từ tháng 1/4/2020, tư cách dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định sẽ được nới rộng hơn trước về phạm vi đối tượng dự thi.

Cụ thể, theo như quy định cũ cho đến 31/3/2020, 5 loại hình tư cách sau không được phép dự thi kỳ thi trong nước Nhật:

1. Người không có tư cách lưu trú trung dài hạn, và người trước kia đã sống ở Nhật nhưng không phải tư cách lưu trú trung dài hạn

2. Du học sinh thôi học hoặc bị xử lý thôi học

3. Thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn

4. Visa cư trú đặc biệt chờ xin tị nạn

5. Visa thực tập sinh kỹ năng vẫn đang kế hoạch thực tập tại Nhật.

Nhưng kể từ ngày 1/4/2020, sẽ có thay đổi , 3 trường hợp 1~3 trên SẼ ĐƯỢC DỰ THI kỳ thi kỹ năng đặc định tổ chức trong nước Nhật.
Như vậy thì người chưa từng qua Nhật nếu xin Visa ngắn hạn vẫn được tham gia dự thi. Các bạn không ở Nhật vẫn có cơ hội xin visa du lịch để qua dự thi visa này.
Kể cả các bạn đã từng bỏ học, thôi học, nghỉ làm khi còn là TTS.
Thay đổi này tuy rất lớn, nhưng có một lưu ý là không có sự đảm bảo về việc thi đậu kỳ thi kỹ năng có nghĩa là chắc chắn xin được visa kỹ năng.
Việc xin visa sẽ dựa vào nhiều yếu tố, trong đó các bạn từng bỏ học, bỏ trốn... nếu không có LÝ DO CHÍNH ĐÁNG vẫn có khả năng bị xét trượt visa(lý do này áp dụng chung cho tất cả các loại visa)

Nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng cho các bạn Việt Nam, trong khi nước ta chưa có chính xác các kì thi, thì giờ đây các bạn có thể xin visa ngắn hạn để qua Nhật dự thì được rồi^^

Nguồn thông tin từ Bộ tư pháp Nhật bản / Samurai page

(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html?fbclid=IwAR026HQU0eVPhG3gE_msecRJbgfJGT0_YwUlNEiZXYCPUM0d3c7_mCkCWG0)

Tin liên quan