Phỏng vấn đơn hàng 10 nam Giàn giáo làm việc tại Nhật Bản

Đăng ký ngay

Phỏng vấn đơn hàng 10 nam Giàn giáo làm việc tại Nhật Bản

29/10/2019 15:13:53, lượt xem: 82

Phỏng vấn các ứng viên đăng ký dự tuyển đơn Thực tập sinh giàn giáo tại Nhật Bản

Thời gian phỏng vấn dự kiến: 15/01/2018

Công ty: Seiko

Công việc: Dựng dàn giáo

Nơi làm việc: Osaka – Nhật Bản