Giới thiệu

Đăng ký ngay

Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Thương hiệu của ICC Hà Nội, phải đến từ uy tín của từng con người ICC Hà Nội đối với công việc, đối với khách hàng, đối với đồng nghiệp.

Sơ đồ tổ chức

ICC Hà Nội luôn đề cao giá trị con người, vì thế chúng tôi tổ chức một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ban lãnh đạo

Thành công của một lãnh đạo doanh nghiệp là phải biết định hướng và chèo lái con thuyền đi đúng hướng

Văn hóa ICC Hà Nội

Chúng tôi luôn quyết tâm phát triển Công ty trở thành Doanh nghiệp được xã hội đón nhận không chỉ thông qua các sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất mà còn là các giá trị...

Về chúng tôi

ICC Hà Nội luôn xác định phải tạo ra các sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho Khách hàng nói riêng và xã hội, cộng đồng nói chung.